"Jestliže nevíme, ke kterému přístavu míříme, žádný vítr není příznivý."

Seneca

Vítejte na mé stránce!

Všichni jsme stále na cestě – na cestě svým životem. Každá cesta je jiná a přeci mají mnoho společného. Všichni toužíme po bezpečí, lásce, naplnění. Zažíváme chvíle štěstí, klidu a radosti, ale i bolesti, úzkosti a ztráty. Někdy máme pocit, že nerozumíme sobě, ostatním ani světu kolem nás. To vše patří k životu.

Většinu těchto strastí dokážeme vyřešit vlastními silami, s pomocí partnera, rodiny či přátel. Avšak jsou chvíle, kdy nic z toho nestačí, nefunguje nebo není k dispozici. Kdy potřebujeme někoho nestranného, někoho, kdo nás vyslechne, kdo nám pomůže naší situaci porozumět a díky tomu ji i změnit.

Má poradna je právě takovým bezpečným místem, kde máte čas jen pro sebe a můžete bez obav hovořit o všem, co vás trápí.


Mgr. Kateřina KaiseršotováNAŠE SLUŽBY

Ve své poradně pracuji formou poradenství a psychoterapie. Zásadní je poskytnout vám bezpečný a diskrétní prostor, ve kterém můžete hovořit o všem, co vás trápí. Pomohu vám hledat příčiny, souvislosti a významy toho, co se odehrává ve vašem životě. Součástí tohoto procesu je také hledání nových cest, řešení a cílů pro váš osobní, partnerský i profesní život.

V čem Vám můžeme pomoci:

problémy v osobním životě

Nabízíme pomoc při řešení problémů v osobním životě.

problémy
ve vztazích

Posyktujeme pomoc při řešení problémů a nedorozumění ve vztazích.

Stres, poruchy příjmu
potravy

Pomoc při zvládání stresu, poradenství v oblasti závislosti a poruch příjmu potravy.

traumatické životní zkušenosti

Poradenství, podpora, porozumění a bezpečné zázemí v obtížných životních situacích.

objevování vlastních možností

Prostor pro sebepoznávání, znovuobjevování pocitů radosti, naděje a smyslu žvota.

snižování váhy a zdravý životní styl

Poradenství v oblasti snižování váhy a zdravého životního stylu.

KDY SE OBJEDNAT

 • mám problémy s partnerem, s rodinou, s dětmi, v zaměstnání
 • stále si hledám stejné nevhodné partnery
 • rozvádím se
 • cítím se osamělý
 • neumím si najít partnera
 • neumím se uvolnit, odpočívat
 • moc pracuji
 • mám potíže se sebevědomím
 • mám potíže v komunikaci
 • potřebuji pomoci v oblasti závislostí (drogy, alkohol aj.)
 • trpím častými úzkostmi, obavami
 • špatně spím
 • zažil/a jsem šikanu, zneužívání
 • mám pocit, že můj život nemá smysl
 • já nebo někdo v mé rodině je nemocný či handicapovaný
 • ztratil jsem někoho blízkého
 • mám problém s nadváhou, udržením hmotnosti

Ceník a rezervace

CENÍK SLUŽEB

Délka sezení a ceny:
 • 50 min: 600 Kč
 • 90 min: 1000 Kč
Konzultace probíhají pouze ONLINE!

Individuální slevy pro studenty, seniory a matky na mateřské dovolené.
Na první konzultaci je nutné se objednat (telefonicky, emailem nebo přes rezervační formulář).

Platba převodem

REZERVACE

Telefonicky nebo e-mailem

Kateřina Kaiseršotová +420 603 336 092 e-mail


Prostřednictvím rezervačního formuláře
Sezení je možné zrušit nejméně 24 hodin předem. Při pozdějším zrušení účtujeme platbu za objednané sezení v plné výši.
Samozřejmostí je:
 • diskrétnost a anonymita (nejsme vázány smluvními vztahy s pojišťovnou, nevedeme o svých klientech dokumentaci pro pojišťovnu).
  Pro zachování anonymity našich klientů dodržujeme mezi jednotlivými sezeními 15-minutové pauzy.
 • mlčenlivost,
 • respekt k vaší osobnosti,
 • podpora,
 • bezpečný prostor pro sdělení vašich problémů.

O nás

MGR. KATEŘINA KAISERŠOTOVÁ

Vzdělání

 • Úplné psychoterapeutické vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Střední zdravotnická škola
 • Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii vedený v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu, akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J.E.Purkyně
 • Krizová intervence - Práce s traumatem a posttraumatickým syndromem
 • Semináře na Pražské psychoterapeutické fakultě: Relaxační techniky, Metody protipředsudkové výchovy, Práce s náboženskostí člověka; Supervize: Mgr. Jakub Zlámaný

Zaměření

 • Individuální psychoterapie
 • Poradenství
 • Vztahové poradenství
 • Poradenství v oblasti zdravotních záležitostí